Categories

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave

Bežná cena   19,10 €

Cena v knihkupectvích je   19,10 € U nás ušetříte 3,11 €

Ušetríte: 3,11 €

15.99

Odosielame do 5 až 7 dní

SK, Edis ,2017 více parametrů méně parametrů

Autor: Jozef Gnap
Nakladateľ: Edis
ISBN:978-80-5541-346-4
Rok vydání: 2017
Jazyk: Slovenčina
Vazba: viazaná
Počet stran: 263

Nákupom získate tento krásny darček

Zberateľská záložka - Alpy 1. K Objednávke od 1 kusů

Vedecká monografia sa zaoberá problematikou kalkulácie vlastných nákladov a tvorbou ceny v cestnej nákladnej, autobusovej a mestskej hromadnej doprave. Obsahuje charakteristiku súčasnej situácie v oblasti tvorby cien v cestnej doprave v SR ale aj v zahraničí. Význam kalkulácie nákladov prechodom na trhové hospodárstvo vzrástol. Každé rozhodnutie podnikateľa musí vychádzať z dôkladnej anylýzy nákladov. Bez toho, aby si podnikateľ nevykalkuloval, koľko ho určitý výkon stojí a aký je výsledný efekt pri znalostiach vplyvu prevádzkových ukazovateľov na vlastné náklady a konkurenčnú situáciu. Rovnako problematika kulkulácie nákladov a problematika úpravy tarify v pravidelnej autobusovej vnútroštátnej doprave je stále veľmi diskutovaná, vzhľadom na nedostatočnú výšku financií na krytie ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s výkonmi vo verejnom záujme v autobusovej a mestskej hromadnej doprave a aplikáciou nových pravidiel pre ich objednávanie. Predkladané štvrté vydanie vedeckej monografie je prepracované aj vzhľadom na prechod slovenskej koruny na euro a aplikáciu výstupov výskumných projektov a projektov pre prax, na ktorých sa autori od roku 2006 aktívne podieľali. Do autorského kolektívu bol prizvaný doc. Ing. Miloš poliak, PhD., ktorý sa v ostatnom období venuje ekonomicky opravneným nákladom v autobusovej doprave, ekonomickým vyhodnoteniam plánov dopravnej obslúžnosti, aplikácii nákladových modelov a tvorbe nákladových indexov. Monografia obsahuje novú podkapitolu Riadenie nákladov a zvyšovanie efektívnosti cestnej dopravy, v ktorej sú uvedené najnovšie poznatky z tejto tematiky. Ide najmä o problematiku riadenia variabilných, ale aj fixných nákladov v absolútnom vyjadrení, ale aj jednotkových fixných nákladov oproti konkurencii.