Categories

Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách

 Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách

Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách

Bežná cena   24,00 €

Cena v knihkupectvích je   24,00 € U nás ušetříte 6,01 €

Ušetríte: 6,01 €

17.99 Maloobchodní cena: 17,99 €
Sleva: 0,00 €

Odosielame do 5 až 7 dní

SK, Clientservice ,2017 více parametrů méně parametrů

Autor: Ondrejkovič, Peter
Nakladateľ: Clientservice
ISBN:978-80-972661-0-3
Rok vydání: 2017
Jazyk: Slovenčina
Vazba: pevná
Počet stran: 318

Nákupom získate tento krásny darček

Zberateľská záložka - Alpy 1. K Objednávke od 1 kusů

Publikácia charakteru monografie zdôrazňuje, že mnohé kľúčové otázky zostávajú v podobných publikáciách nedoriešené, alebo sa im venuje iba okrajová pozornosť. Často sme svedkami i toho, že niektoré významné otázky sa pokladajú za definitívne vyriešené a samozrejmé, a preto nevhodné na to, aby sa otvárali alebo hoci len spomínali, nakoľko sa považujú za všeobecne známe, alebo triviálne. Známy výrok Karla Poppera ... nič také... nejestvuje, si mnohí metodológovia osvojili a to tak zástancovia kvantitatívnych, ako aj kvalitatívnych metód, osobitne v oblasti spoločenskovedného výskumu. Kapitoly na 318 stranách v tejto práci vznikli práve preto, aby ukázali, že to tak nie je. Práca chce skôr prispieť k vyplneniu niektorých medzier medzi pragmatickými návodmi, ako postupovať v spoločenskovednom výskume a zložitými teoretickými pojednaniami, väčšinou však kvôli svojej zložitosti zameranými iba na parciálne otázky vedy a výskumu, príp. na relatívne úzky okruh odborníkov. Súčasťou publikácie je aj obrázková príloha, so stručnou charakteristikou najvýznamnejších metodológov.