Categories

Teória verejnej správy

Teória verejnej správy

Teória verejnej správy

Bežná cena   10,50 €

Cena v knihkupectvích je   10,50 € U nás ušetříte 2,11 €

Ušetríte: 2,11 €

8.39

Odosielame do 3 až 5 dní

SK, Univerzita... ,2018 více parametrů méně parametrů

Autor: Adamcová, Mária
Nakladateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
ISBN:978-80-8152-587-2
Rok vydání: 2018
Jazyk: Slovenčina
Vazba: brožovaná
Počet stran: 136

Nákupom získate tieto tři krásne darčeky

Zberateľská záložka - Alpy 1. K Objednávke od 1 kusov

Kalendářík Megaknihy.sk 2018 2.

Fontána pre Zuzanu 3. K Objednávke od 3 kusov

Teória verejnej správy v našom akademickom prostredí nie je príliš hýčkanou a nevenuje sa jej taká pozornosť ako by to bolo žiadúce. Príčiny sú jednak v tom, že sa veľmi často zamieňa za základy verejnej správy a nevníma sa ako základná esencia verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny. Tieto skutočnosti ma nútia k tomu, aby som citlivo a s plnou zodpovednodťou urobila v tomto nápravu. Na základe dlhodobého štúdia a poznávania som sa preto pokúsila v tomto smere o zmenu. Selekcia ma nasmerovala k tomu, aby som zodpovedne a racionálne vyberala to, čo funkčne prispeje k pochopeniu teórie verejnej správy. Ucelenejší výklad teórie verejnej správy mi pomohol zabezpečiť tradično-metodológický postup založený na systémovom, inštitucionálnom a funkčnom prístupe k verejnej správe. Výsledkom je nielen poznanie o základných teoretických poznatkoch verejnej správy, ale aj získanie argumantov pre podporu verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny a opodstatnenosť pre jej začlenenie do systému spoločenských vied v podmienkch slovenskej vedy. Preto definovanie predmetu a aj kľúčových teórii verejnej správy ako vednej disciplíny je neoddeliteľnou súčasťou obsahu, čo umožňuje bližšie pochopiť aj jej vzťah k ostatným vedám právneho, ekonomického či spoločenského charakteru. Predložený text učebnice Teória verejnej správy má byť prínosom pre študujúcich zodpovedajúce odbory , ale aj pre ďalšich záujemcov , ktorí z rôznych dôvodov hľadajú odpovede na zodpovedanie otázok, či na riešenie praktických problémov vo verejnej správe.