Categories

Slovensko a Svätá stolica (2. doplnené a rozšírené vydanie)

 Slovensko a Svätá stolica (2. doplnené a rozšírené vydanie)

Slovensko a Svätá stolica (2. doplnené a rozšírené vydanie)


Bežná cena   20,00 €

Cena v knihkupectvích je   20,00 € U nás ušetříte 2,01 €

Ušetríte: 2,01 €

17.99 Maloobchodní cena: 17,99 €
Sleva: 0,00 €

Odosielame do 5 až 7 dní

SK, Vydavateľstvo Lúč ,2017 více parametrů méně parametrů

Autor:
Nakladateľ: Vydavateľstvo Lúč
ISBN:978-80-8179-059-1
Rok vydání: 2017
Jazyk: Slovenčina
Vazba: pevná
Počet stran: 559

Publikácia je výsledkom dlhoročného výskumu v početných zahraničných a domácich archívoch štátnej, cirkevnej i súkromnej proveniencie a ako prvá publikácia na svete aj výskumu v no-vosprístupnenej pozostalosti hlavného architekta vatikánskej východnej politiky kardinála Agostina Casaroliho v Historickom archíve Štátneho sekretariátu Svätej stolice. Vychádzajúc z tejto bohatej pramennej základne knižka systematicky sleduje a vysvetľuje spleť udalostí a príčinných súvislostí vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskom a vo vývoji vatikánskej východnej politiky 1962 -1989, začleňuje ich do širšieho kontextu medzinárodného vývoja, oscilujúceho medzi rôznymi fázami studenej vojny a uvoľnenia, do dynamiky vnútroblo-kových a vnútropolitických súvislostí, vnútrocirkevného vývoja v pokonci-lovej Cirkvi a spoločenských a kultúrnych premien a hľadá odpovede na zásadné otázky: *V akom historickom kontexte sa táto politika zrodila? *Bola jedinou cestou na zabezpečenie prežitia pre prenasledovanú Cirkev, alebo naopak rezignáciou voči komunistickej moci, ktorá ju nútila ku kompromisom, redukovala jej možnosť otvorene denuncovať perzekúciu a otvárala dvere pokusom o jej inštrumentalizáciu v prospech záujmov domácej politickej moci i veľmocí? *Aká bola rola „slovenského faktora v tejto politike? *Prečo sa najťažšie rokovania s najmenším úspechom viedli práve o slovenských otázkach s Československom?